Heraldik är konsten att designa och studera vapensköldar och andra heraldiska symboler. Det används traditionellt för att identifiera och skilja adels- och ättesläkter, men används idag även inom organisationer, företag och kommuner.
Heraldik består av olika element och mönster, inklusive färger, figurer, metalltyper och heraldiska accessoarer. Färgerna i heraldiken har symboliska betydelser och representerar olika egenskaper och värden.
Heraldiska figurer kan inkludera djur, växter, geometriska former och andra symboler med historisk eller symbolisk betydelse.
Heraldik följer strikta regler och konventioner när det gäller placering och kombination av heraldiska element. Heraldiska vapensköldar används ofta för att representera identitet, stamtavlor och ceremoniella ändamål. Studien av heraldik omfattar historia, blasonering (beskrivning av vapensköldar) och tolkning av symbolik.
Heraldiken fortsätter att vara relevant idag och används för att skapa unika och meningsfulla visuella representationer.

En heraldisk konstnär är specialiserad på att skapa och designa heraldiska vapensköldar och symboler.
De har expertkunskap om heraldiska regler, traditioner och symbolik.
En heraldisk konstnär kan skapa unika och kreativa vapensköldar som representerar familjer, organisationer, företag eller individer.
De kan använda olika tekniker och material, såsom handmålning, digital design eller gravering, för att skapa heraldiska konstverk.
En heraldisk konstnär förstår färgernas symbolik och kan använda dem på ett meningsfullt sätt i designen.
De kan också tolka och blasonera vapensköldar, vilket innebär att de kan beskriva och dokumentera vapensköldens detaljer och egenskaper.
En heraldisk konstnär kombinerar konstnärlig skicklighet med noggrannhet och kunskap om heraldiska traditioner för att skapa visuellt tilltalande och symboliskt betydelsefulla verk.
De arbetar ofta i nära samarbete med kunder för att förstå deras behov och skapa personliga heraldiska vapensköldar som representerar deras identitet och värderingar.
En heraldisk konstnär är dedikerad att bevara och fortsätta den historiska konsten att skapa och tolka heraldiska symboler.

© Copyright TAXON SKANDINAVIEN AB